آیا شبکه اجتماعی ماهی‌ها می‌تواند به ما در حفظ صخره‌های مرجانی کمک کند؟

شيفته زندگی زير آب هستيد؟

خوب، الان چکار کرديم؟ بياييد کمی بيشتر تامل کنيم. کار ساده بلند کردن دست توسط يک فرد باعث می شود که بسياری ديگر هم همين کار را بکنن. خوب، درست است که وقتی افرادی در يک شبکه اجتماعی اولويت‌های مشترک داشته باشند، معمولاً تقليد از ديگران مفيد به فايده است.

تقليد رفتار در قلمرو حيوانات

به دوران مدرسه فکر کنيد که با پوشيدن لباس بچه‌های باحال، شما هم “باحال” می شديد. اما تقليد رفتار در قلمرو حيوانات هم شايع است. براي مثال، بعضی پرنده‌ها رفتار اخطار پرنده‌های ديگر را تقليد می کنند تا خبر نزديک شدن شکارچی را پخش کنند.

تقليد رفتار حيوانات وحشی چه تاثیری در محیط زیست ما دارد؟

اما آيا تقليد رفتار حيوانات وحشی می تواند محيط زيستی که ما انسان‌ها به آن وابسته هستيم را تحت تاثير قرار دهد؟

من وقتی به اين سوال برخوردم که در حال مطالعه صخره‌های مرجاني بودم، که در اينجا، آفريقا، و همه جای دنيا از ميليون‌ها نفر از طريق ماهی گيری و توريسم حمايت می کند. اما صخره‌های مرجانی به ماهی هايی وابسته هستند که وظيفه خطير خوردن جلبک‌ها را بر عهده دارند.

چون اگر اين جلبک‌ها باقی بمانند می توانند مرجان را بکشند و کل صخره مرجانی را اشغال کنند، تغييری پرهزينه که برگرداندن آن بسيار سخت يا غيرممکن است.

چطوری ماهی ها باعث حفظ صخره های مرجانی می شوند؟

حفظ-صخره-مرجانی
حفظ-صخره-مرجانی

خوب برای درک اينکه ماهی ها چطور از اين اتفاق جلوگيری می کنند، جاسوسی شان را کردم، وقتی در حال خوردن جلبک‌ها هستند اين کار می تواند در قسمت‌های باز صخره که نسبت به شکارچيان بی حفاظ است برای آنها دشوار باشد، بعضی هم در موقعيت‌های نادر، به نظر می رسيد فهميده‌اند که من دارم نگاهشان می کنم.

پس کاملاً واضح است که براي يک ماهی صخره‌ای، بيرون غذا خوردن می تواند وحشتناک باشد. اما من می خواستم بفهمم اين ماهی ها در شرايط خطرناک چطور کارشان را انجام می دهند. پس من و همکارانم پايه‌های دوربين بزرگی را در يک صخره مرجانی مستقر کرديم تا از راه دور بتوانيم تمام محدوده تغذيه، که مقدار زيادی جلبک توليد می کند اما نسبت به شکارچيان بی حفاظ است را زير نظر بگيريم.

و اين زاويه از بالا رفتار تغذيه و حرکات دقيق گونه‌هاي بسياري از ماهي‌هاي مختلف را به ما نشان می دهد، که اينجا با نقاط رنگی مشخص شده‌اند. و با تحليل حرکت هزاران ماهی ها که به مکان تغذيه می آيند و از آن بيرون می روند، الگويی کشف کرديم.

اين ماهی ها، با وجود اينکه از گونه‌های مختلفی هستند و به صورت دسته‌ای شنا نمی کردند، رفتار يکديگر را تقليد می کردند، و وقتي که يک ماهی به اين بخش‌های خطرناک تغذيه وارد می شد می توانست بسياری ديگر را هدايت کند تا همان کار را بکنند. و وقتي ماهی ها با ماهی های بيشتری که در حال خوردن بودند احاطه شده بودند بيشتر می ماندند و جلبک بيشتری می خوردند.

مخابره اطلاعات حیاتی بین ماهی ها

حال، اين اتفاق می افتاد چون حتی حرکات ساده يک ماهی می توانست ناخواسته اطلاعات حياتی را مخابره کند. برای مثال، اگر حتی يک ماهی شکارچی را می ديد و فرار می کرد، اين ديگران را هم از وجود خطر باخبر می کرد. و ورود ايمن يک ماهی به منطقه تغزيه به بقيه نشان می داد که ساحل امن است.

پس مشخص شد که حتی وقتی اين ماهی ها از گونه‌های مختلف هستند، از طريق شبکه‌های اجتماعی با هم ارتباط دارند که می تواند اطلاعاتی از زمان امن غذا خوردن ارائه دهد. و تحليل‌های ما نشان می دهد ماهی هايی که رفتار ماهی های ديگر شبکه اجتماعی خود را تقليد می کنند مسئول خوردن بيش از ۶۰ درصد جلبک‌های خورده شده توسط اجتماع ماهی ها هستند، و بنابراين می توانند برای جريان انرژی و منابع در محيط زيست صخره‌های مرجانی ضروری باشند.

از بین رفتن شبکه اجتماعی ماهی ها و صخره های مرجانی با صید بیش از حد

اما اين کشفيات همچنين نشان می دهد ماهی گيری بيش از حد، که مشکلی شايع در صخره‌های مرجانی است، نه تنها ماهی ها را حذف می کند، بلکه شبکه اجتماعی ماهی های باقی مانده که بيشتر پنهان می شوند و کمتر جلبک می خورند را هم از بين می برد چون آنها اطلاعاتی ضروری را از دست داده‌اند. و اين می تواند صخره‌های مرجانی را از آنچه ما پيش‌بينی کرده‌ايم هم آسيب‌پذيرتر کند.

صید-صخره-مرجانی
صید-صخره-مرجانی

پس شبکه‌های اجتماعی ماهی ها به شکلی قابل توجه رفتار يکی را در ميان بسياری پخش می کند و می تواند بر تمام صخره‌های مرجانی اثر بگذارد، که ميليون‌ها نفر از ما از آن تغذيه می کنيم و از اقتصاد جهانی برای همه ما پشتيبانی می کنند.

خوب، کشف ما، نه تنها ما را به سمت راه‌های بهتری برای مديريت پايدار صخره‌های مرجانی راهنمايی می کند، بلکه به ما نشان می دهد، که ما انسان ها تنها تحت تاثير کارهای انسان‌های ديگر نيستيم، بلکه می توانيم از کارهای يک ماهی در صخره مرجانی در دور دست از طريق رفتار ساده تقليد آنها اثر بگيريم.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − four =