راه‌های پنهانی که پله‌ها به زندگی شما شکل می‌دهند

پله ها فقط شما را از نقطه A به نقطه B نمی برند. آقای دیوید راکول معماری است که توضیح می دهد، چگونه پله ها به طریقه حرکت کردن و احساس شما شکل می دهند.

من فکر می‌کنم شاید پله از نظر احساسی قابل انعطاف‌ترین عنصر فیزیکی باشد که یک معمار باید با آن کار کند.

تعریف پله

از اساس، پله راهی است که از نقطه الف به نقطه ب بروید؛ وقتی که اختلاف ارتفاع وجود دارد. پله‌ها زبان مشترکی دارند. سطح پله که روی آن پا می‌گذارید. ارتفاع پله که عنصر عمودی پله است. خیلی از پله‌ها نوعی بیرون زدگی دارند که لبه پله را می‌سازد. و بعد، حاشیه که پله‌ها را به هم وصل می‌کند. این قطعات در شکلهای مختلف پله‌ها را می‌سازند.

چرا پله ها بوجود آمدند؟

فرض من این است که پله زمانی به وجود آمد که اولین بار یک نفر گفت، «می‌خواهم از این سنگ بالایی به آن سنگ پایینی بروم.» مردم با هر چه می‌شد بالا می‌رفتند: کنده‌های روی هم چیده، نردبان و راه‌های طبیعی که در طول زمان شکل گرفته بودند. بعضی از راه‌پله‌های اولیه، مثل اهرام چیچن ایتزا یا جاده کوه تای در چین، برای رسیدن به ارتفاع بالاتر بود، جایی که مردم بتوانند پرستش کنند یا در امان باشند.

Chichen-Itza-پله-های
Chichen-Itza-پله-های

با تکامل مهندسی، همه چیزهای کاربردی هم تکامل یافت. پله‌ها را می‌توان با انواع و اقسام مواد ساخت. پله‌های صاف را داریم، پله‌های مارپیچ هستند، پله‌ها می‌توانند داخل ساختمان باشند، می‌توانند بیرون از ساختمان باشند. به وضوح در مواقع اضطراری به کمک ما می‌آیند. اما همین طور خود آنها هم گونه‌ای از هنر هستند.

همین طور که از راه پله بالا می‌رویم، فرم پله مسیرمان، احساس‌مان، امنیت‌مان، و ارتباط و پیوستگی ما با فضای پیرامون را به ما تحمیل می‌کند. برای یک لحظه، تصور کنید از یک پله کم شیب و بزرگ پایین می‌آیید مثل پله های یک کتابخانه عمومی،با پایین آمدن از آن پله‌ها می‌توانید خیابان و تمام مردم اطراف‌تان را ببینید، و راه رفتن شما آهسته و پیوسته است چون سطح پله بسیار کم ارتفاع و پهن است. این یک تجربه کاملاً متفاوت است از اینکه مثلاً از پله‌های باریک با ارتفاع زیاد، پایین بروید، چون ارتفاع پله‌ها زیاد است پس تند حرکت می‌کنید.

پله همه چیز را خیلی نمایشی می‌کند. تصور کنید چطور پله یک ورودی باشکوه را نشان می‌دهد و در آن لحظه یک ستاره سینما وارد می‌شود. پله حتی می‌تواند قهرمانانه باشد،مثل راه‌پله‌ اضطراری یک برج که در زمان بروز حادثه افراد از طریق آن فرار می کنند، در واقع نقشی کلیدی در هدایت صدها نفر به جای امن را بازی می کند.

اما پله‌های کوچک هم می‌توانند تاثیر بزرگی داشته باشند. پلکان ورودی جایی است که همسایه‌ها را به جمع شدن دور هم دعوت می‌کند. خیلی برای من جالب است که مردم می‌خواهند در راه‌پله جمع شوند. فکر می‌کنم آنها یک نیاز عمیق انسانی ما را برای سکنی گزیدن در جایی غیر از سطح سیاره برطرف می‌کنند. و بنابراین اگر می‌توانید وسط پله بنشینید، در جایی هستید که به گونه‌ای جادویی است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 4 =