شنبه, مهر ۲۷, ۱۳۹۸

قرنيه (Cornea)

صلبيه (sclera)

شبکيه (Retina)

مشيميه (Choroid)

زلاليه (Aqueous humour)

اجزای مختلف چشم

آناتومی چشم

- تبلیغات -

برترین ها